Hållbar utveckling

På Snöbollsgatan arbetar vi mycket med miljö och hållbar utveckling. Vi strävar efter att alla barn ska utveckla ett intresse och en förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Som en del av detta arbete arbetar vi med ett projekt som heter Grön flagg och som drivs av Håll Sverige rent.  Alla förskolor och skolor som deltar i projektet måste kontinuerligt rapportera om sitt miljöarbete genom text och bild. Om arbetet godkänns får förskolan ett certifikat.

Läs mer på ”Håll Sverige rent”