Trygghet och trivsel

På Snöbollsgatans förskola lägger vi stor vikt vid inskolningen och att den bli trygg för både barn och föräldrar. En god relation mellan pedagoger och föräldrar skapar trygghet för barnet. Vi har fokus på det sociala samspelet och hur vi är mot varandra.

Hos oss blir alla barn sedda och hörda och vi jobbar aktivt för att alla ska känna sig delaktiga i vår verksamhet. Barnets behov sätts i fokus och alla vuxna på förskolan ska vara goda förebilder för barnen.

Vi har en likabehandlingsplan där vårt mål är att alla ska visa respekt, hänsyn och ges möjlighet att utveckla en god social kompetens inför mötet med omvärlden. I leken och i vår dagliga verksamhet tränar vi på detta. Genom att lära oss att känna igen vårt kroppsspråk och att hantera olika typer av konflikter bidrar vi till en stabil och trygg miljö där vi alla värnar om varandra.