Stimulerande lärmiljö

Att ha en lärmiljö som är stimulerande är en mycket viktig del i vår verksamhet. Pedagogerna utgör genom sitt engagemang och sin lyhördhet den viktigaste delen i lärmiljön. Vi skapar olika rum i rummen, både ute och inne, som väcker nyfikenhet, skapar inspiration och vilja till att prova och upptäcka nya saker för barnen. I leken provar barnen sina nya erfarenheter och det är då viktigt att vi pedagoger finns med som medforskare och inspiratörer och att lärmiljön erbjuder ett stort utbud av olika material och möjligheter till samspel och utforskande.