Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Så arbetar vi

Vi arbetar i arbetslag. Vi har två arbetslag som har barn mellan 1 och 4 år och ett arbetslag som har barn mellan 4 och 5 år.

I de olika arbetslagen fördelar vi barnen i mindre grupper utifrån ålder och mognad för att på bästa sätt kunna stimulera och utveckla varje barn efter sina behov och även anpassa material och miljö.

Vi har en årsklocka som bidrar till en gemensam struktur i vårt pedagogiska arbete. För att kunna erbjuda hög kvalitet, använder vi oss av olika verktyg för utvärdering. Det kan till exempel vara enkäter för medarbetare och föräldrar, personalmöten och föräldramöten. Slutligen sammanfattas det pedagogiska året i en kvalitetsrapport där vi beskriver våra framgångsfaktorer och vilka förbättringsområden vi ser att vi behöver utveckla.

På förskolorna i Ödåkra jobbar vi mycket med digitala verktyg. I filmen kan du se hur vi tänker kring de olika verktygen, hur vi gör och varför.

Digitala verktyg

I vårt förskoleområde pågår ett aktivt arbete med IKT som pedagogiskt verktyg. Lärplattor, projektorer och kameror används som en naturlig del i det pedagogiska arbetet med barnen och som arbetsverktyg i förskolans utvecklingsarbete.

Vårt mål är att är att ge barnen möjlighet till att uttrycka sig och kommunicera på många olika sätt. Pedagogerna får kontinuerlig kompetensutveckling inom digitala verktyg och hur de ska användas i det pedagogiska arbetet. Vi har också en IKT-pedagog anställd inom förskolorna.

Stimulerande lärmiljö

Att ha en lärmiljö som är stimulerande är en viktig del i vår verksamhet. Genom engagemang och lyhördhet är pedagogerna den viktigaste delen i lärmiljön. Det skapas olika rum i rummen, både ute och inne. Detta väcker nyfikenhet, skapar inspiration och vilja till att prova och upptäcka nya saker. I leken testar barnen sina nya erfarenheter och det är då viktigt att pedagogerna finns med som medforskare och inspiratörer och att lärmiljön erbjuder ett stort utbud av olika material och möjligheter till samspel och utforskande.

Utveckling och lärande

Vi använder oss av ett reflekterande arbetssätt där observationer och dokumentation är en naturlig del av vår verksamhet. Genom bildskärmar, reflektionsväggar och pärmar blir barnen medvetna och kan reflektera över sitt lärande.

Barnets utveckling och lärande dokumenteras och följs av en mentor och läggs på Unikum, vår digitala lärplattform. Vi bjuder in till utvecklingssamtal där vi tillsammans samtalar kring vad som stimulerar ditt barns lärande på bästa sätt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of snobollsgatansforskola.helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close